0342-2566360 info@chirantani.org

Registered Members

· Souvik Pal (2021)
· Rohit Banerjee (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Shounak Mohanta (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Ayan Mukhopadhyay (2019)
· Anish Dutta (2019)
· Rahul Samanta (2019)
· Ankan Dan (2018)
· Anirban Hazra (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Sudarshan Mujuri (2018)
· Rupam Ghosh (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Rupam Dev (2018)
· Deb Kamal Mondal (2018)
· Subhayu Ghosh (2018)
· Priyam Rababi (2018)
· Soumyajit Dutta (2018)
· Aniruddha Karmakar (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Aritra Neogi (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Ishan Mondal (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Soumik Bhattacharyya (2018)
· Anish Samanta (2018)
· Avik Sam (2018)
· Sankar Murmu (2018)
· Souryajyoti Chatterjee (2018)
· Snehasis Roy (2018)
· Depayan Mondal (2018)
· Soumyadeep Pal (2018)
· Arghya Kamal Ghosh (2018)
· Sudipta Dawn (2018)
· Sayantan Mallick (2018)
· Bappaditya Roy (2018)
· Soumyajit Bhattacharjee (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Anirban Ray (2018)
· Rakesh Mondal (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Ayan Das (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Prajwal Chatterjee (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Debarun Das (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Priyadeep Samanta (2017)
· Samrat Basu (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Diptangshu Das (2017)
· Shuvrojit Ghosh (2017)
· Sk Shamim Ahamed (2017)
· Satyajit Samanta (2017)
· Ritam Baksi (2017)
· Somnath Shit (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Nilanjan Guha (2017)
· Shashwata Bhattacharya (2017)
· Mizanur Rahaman M9ndal (2017)
· Arkadipta Mukherjee (2017)
· Sourajit Sarkar (2017)
· Pinaki Hazra (2017)
· Shreyajyoti Dutta (2017)
· Arijit Roy (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arka Konar (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Biki Dey (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Nilanjan Sarker (2016)
· Soham Dey (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Sayon Nayek (2016)
· Samsubhra Mallick (2016)
· Lubdhak Mondal (2016)
· Sourjadip Hati (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Subhadip Pal (2016)
· Ayan Adhikary (2016)
· Devdeep Laha (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Aniket Majumdar (2016)
· Nabyendu Saha (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Nilambar Manik (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Anirban Mitra (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Sourav Basak (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Akash De (2016)
· Abhijit Pal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sourit Ganguli (2016)
· Swastik De (2015)
· Sudipta Choudhury (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Saikat Basu (2015)
· Ahan Dutta (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Tatal Ajij (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Nilananjan Das (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Soumik Hati (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Rimam Mondal (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Subham Som (2015)
· Abhranil Ghosh (2015)
· Sk Azharul Haque (2015)
· Souradeep Hui (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Anirban Chattopadhyay (2015)
· Ritom Chakraborty (2015)
· Sumalya Chakraborty (2015)
· Ratul Das (2015)
· Subhadip Sarkar (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Dibyendu Das (2015)
· Souvik Mukherjee (2015)
· Wasim Firoz (2015)
· Binayak Modak (2015)
· Soumo Dutta (2015)
· Suraj Mitra (2015)
· Soumam Dutta (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Sayak Mukherjee (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Tanmoy Samanta (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Abhijit Das (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Ayan Kumar Roy (2014)
· Tanmoy Chandra (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Saptarsi Roy (2014)
· Souvik Paul (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Tanmoy Banerjee (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Samipendu Das (2014)
· Ramizuddin Mollick (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Girish Kumar Saha (2014)
· Prasun Das (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Kaustav Ray (2014)
· Jonmenjoy Rej (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Md Nazmul Arefin Middya (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Swarnabha Basu (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Kanchan Rana (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Prithvish Hati (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Sayan Chakraborty (2013)
· Abhishek Mallick (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Diptendu Dey (2013)
· Arindam Das (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Soham Hajra (2013)
· Saikat Saha (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Santanu Das (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Prasenjit Sinha (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Subrata Das (2013)
· Sk Md Sahnawaz (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Mainak Mukherjee (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Sirshendu Ghosh (2013)
· Arpan Ghosh (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Asit Kumar Saha (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Braja Dulal Pal (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Sekh Mahamudul Karim (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Ritam Das (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Shubhendu Hazra (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Nasimuddin Ahmed (2012)
· Sumit Das (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Krishnendu Patra (2012)
· Ritam Das (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Subhasis Jana (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Rajat Banerjee (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Sagnik Roy (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Krishnendu Some (2011)
· Siladitya Dewasi (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Arnab Banik (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Mohammad Azharuddin (2011)
· Sumon Kundu (2011)
· Adway Patra (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Sahil Mallick (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Kallol Kanti Pramanik (2010)
· Arnab Kumar Mukherjee (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Haidar Ali (2010)
· Soumen Nandi (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Amartya Majumdar (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Harsha Ghosh (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Saswata Mukherjee (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Arka Dey (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Subhasis Kesh (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Avinandan Chatterjer (2009)
· Vivekananda Roy (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Siddhartha Dutta (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Prahllad Dutta (2009)
· Akash Ghosh (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Sinchan Dey (2009)
· Munshi Parvej Jamal (2009)
· Himaddi Samanta (2009)
· Anjan Kr Dan (2009)
· Krishnendu Ghosh (2009)
· Priyam Dutta (2009)
· Aniruddha Islam (2009)
· Pritam Das (2009)
· Chandan Kumar Mondal (2009)
· Swagato Malik (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Bhaskar Das (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Sayed Mohosin Ali (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Rajarshi Dawn (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Denim Datta (2008)
· Shauvik Dalal (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Anurag Mukherjee (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Rameez Raza (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Snehasis Aditya (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Pintu Das (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Debdeep Sarkar (2007)
· Sougata Dutta (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Souvik Chatterjee (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Subham Sil (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Rishan Koner (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Anupam Ghosh (2006)
· Arunabha Majumder (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Abhirup Bhattacharjee (2006)
· Subham Sil (2006)
· Tapas Kumar Das (2006)
· Indrajit Sarkar (2006)
· Susavan Aditya (2006)
· Sudip Das (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Dipjyoti Ghosh (2006)
· Prodyumna Choudhury (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Subhendu Rakshit (2005)
· Kazi Moonfared Ahamed (2005)
· Indranil Dutta (2005)
· Satadal Konar (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Somnath Pandey (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Joydeep Ganguly (2004)
· Sourav Dey (2004)
· Sirsendu Mohanta (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Chandrachur Ghosh (2004)
· Binod Kumar Pal (2004)
· Arnab Hazra (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Dhrubajyoti Banerjee (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Abhijit Ghosh (2004)
· Indrajit Das (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Sumit Dawn (2004)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Sudipta Rudrs (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Arnab Maji (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Somesh Das (2002)
· Niladri Samanta (2002)
· Sanjit Kumar Sarkar (2002)
· Ratul Chatterjee (2002)
· Soumya Mandal (2002)
· Sudib Pati Sanyal (2002)
· Souvik Saha (2002)
· Kumarjit Dutta (2002)
· Anirban Dey (2002)
· Shirsendu Ghosh (2002)
· Arindam Chowdhury (2002)
· Avik Chakraborty (2001)
· Bappaditya Dawn (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Ujjwal Pal (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Santanu Mondal (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Palash Pakray (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Rahul Chakraborty (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Arnab Ghosh (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Sudip Das (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Ankur Chakraborty (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Animesh Dey (1999)
· Hiranmay Banik (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Anirban Das (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Sk Sujat Ali (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Atanu Chowdhury (1998)
· Biswajyoti Dasgupta (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Soumen Mahato (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Sujoy Das (1997)
· Mihir Pal (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Chanchal Kumar Dutta (1997)
· Uttam Jash (1997)
· Partha Roy (1997)
· Sivaji Samanta (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Arindam Bhattacharya (1997)
· Mrinal Kanti Tah (1997)
· Koushik Bhattacharjee (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Shantanu Das (1996)
· Swapan Goswami (1996)
· Arup Ghosh (1996)
· Koushik Pabi (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Satyajit Mondal (1996)
· Prasenjit Ray (1996)
· Mani Hira (1996)
· Anirban Gupta (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Raja Ghosh (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Amit Deb (1995)
· Sandip Baksi (1995)
· Syed Avir Ahamed (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Sudip Sarkar (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sofikul Sk Islam (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Mriganka Sekhar Mukhopadhyay (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Debasish Hazra (1992)
· Anirban Ray (1992)
· Sanjoy Das (1992)
· Dr.souvik Majumdar Majumder (1991)
· Ashoke Kumar Kundu (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Joy Bose (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Rajan Roy (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Alok Das (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Chinmoy Ranjan Basistha (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 747

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 183669 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Join WhatsApp Group: https://bit.ly/2SH9iEw

Join Facebook Group: https://goo.gl/gPuETd

Join Facebook Page: http://fb.com/chirantani


আগামী ২৬.০৩.২০১৯ মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের মাঠে বেলা ২ টো ৩০ মিনিটে বসন্ত উৎসব উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 

এই অনুষ্ঠানে বর্তমান সকল ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং প্রাক্তন ছাত্রদের উপস্থিত হতে অনুরোধ জানাই। 
ওই দিন এই অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য সকলকে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানাই। 
অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ের মাঠে মুক্তমঞ্চে হবে। সকলকে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)