0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Rohit Banerjee (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Rittwam Haldar (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Nasim Ahmed (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Ayan Das (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Debarun Das (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Soham Tah (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Sayan Ghosh (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Animesh Das (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Arka Konar (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Biki Dey (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Soham Saha (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Krishnendu Dey (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Ratul Das (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Swastik De (2015)
· Tapas Halder (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Arindam Das (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Anirban Nandy (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Sayan Prachanda (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Adway Patra (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Pranab Debnath (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Arka Dey (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Himadri Samanta (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Gourab Dutta (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Subham Sil (2006)
· Subham Sil (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Soumya Ghosh (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Amit Datta Banik (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Chandan Mondal (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Arnab Ghosh (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Sudip Das (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Rajarshi Ray (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Anirban Das (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Diganta Sarkar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Mani Hira (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Shantanu Das (1996)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Amit Deb (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Indranil Dawn (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Arindam Pal (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Rajib Kundu (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Santanu Gupta (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Alok Das (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Niloy Roy (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 470

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 166715 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)