0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Sayan Mahato (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Ayan Das (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Debarun Das (2017)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Biki Dey (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Animesh Das (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Arka Konar (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Ratul Das (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Swastik De (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Atri Mallick (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Subhajit Koner (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Arindam Das (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Suvrajit Kar (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Ritam Das (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Arnab Karmakar (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Adway Patra (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Tathagata Hazra (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arka Dey (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Himadri Samanta (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Sibashish Baksi (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Srikanta Khan (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Subham Sil (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Sandipan Dawn (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Sudip Das (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Atanu Ghosh (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Anirban Das (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Diganta Sarkar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Mani Hira (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Dibyendu Sain (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Amit Deb (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Kalyan Kesh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 445

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 135466 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)