0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Test Test Test (2018)
· Ayan Das (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Soham Tah (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Animesh Das (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Biki Dey (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arka Konar (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Swastik De (2015)
· Ratul Das (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Subhajit Koner (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Arindam Das (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Sourav Kar (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Ritam Das (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Ankur Sarkar (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Adway Patra (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Ambarish Biswas (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arka Dey (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Arnab Mallik (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Subham Sil (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Arup Ratan Das (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Sudip Das (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Anirban Das (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Atanu Palit (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Mani Hira (1996)
· Kausik Paul (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Amit Deb (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Indranil Dawn (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Arindam Pal (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Anirban Ray (1992)
· Sugata De (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Himadri Paul (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Rajesh Surana (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Arindam Hazra (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Shovan Kumar (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Emily Finnis (1985)
· Emanul Haque (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 430

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 109115 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)