0342-2566360 info@chirantani.org

Registered Members

· Souvik Pal (2021)
· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Shounak Mohanta (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Ayan Mukhopadhyay (2019)
· Rahul Samanta (2019)
· Anish Dutta (2019)
· Anirban Hazra (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Aritra Neogi (2018)
· Avik Sam (2018)
· Arghya Kamal Ghosh (2018)
· Soumik Bhattacharyya (2018)
· Soumyadeep Pal (2018)
· Anish Samanta (2018)
· Ishan Mondal (2018)
· Snehasis Roy (2018)
· Sudarshan Mujuri (2018)
· Soumyajit Dutta (2018)
· Priyam Rababi (2018)
· Subhayu Ghosh (2018)
· Soumyajit Bhattacharjee (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Deb Kamal Mondal (2018)
· Aniruddha Karmakar (2018)
· Rupam Dev (2018)
· Rupam Ghosh (2018)
· Depayan Mondal (2018)
· Sankar Murmu (2018)
· Souryajyoti Chatterjee (2018)
· Ankan Dan (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Bappaditya Roy (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Sayantan Mallick (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Anirban Ray (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Sudipta Dawn (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Nasim Ahmed (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Arkadipta Mukherjee (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Ayan Das (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Samrat Basu (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Priyadeep Samanta (2017)
· Debarun Das (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Soham Tah (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Shreyajyoti Dutta (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Nilanjan Guha (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Prajwal Chatterjee (2017)
· Pinaki Hazra (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Sourajit Sarkar (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Satyajit Samanta (2017)
· Ritam Baksi (2017)
· Mizanur Rahaman M9ndal (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Sk Shamim Ahamed (2017)
· Shuvrojit Ghosh (2017)
· Pratyay Ghosh (2017)
· Diptangshu Das (2017)
· Somnath Shit (2017)
· Arnab Mukhopadhyay (2017)
· Shashwata Bhattacharya (2017)
· Nabyendu Saha (2016)
· Anirban Mitra (2016)
· Sourav Basak (2016)
· Nilambar Manik (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Arka Konar (2016)
· Abhijit Pal (2016)
· Biki Dey (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Soham Saha (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Sourjadip Hati (2016)
· Akash De (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Soham Dey (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Nilanjan Sarker (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Aniket Majumdar (2016)
· Sayon Nayek (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Samsubhra Mallick (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Lubdhak Mondal (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Devdeep Laha (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Ayan Adhikary (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Subhadip Pal (2016)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Sk Azharul Haque (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Subhadip Sarkar (2015)
· Binayak Modak (2015)
· Suraj Mitra (2015)
· Ratul Das (2015)
· Subham Som (2015)
· Rimam Mondal (2015)
· Abhranil Ghosh (2015)
· Wasim Firoz (2015)
· Sumalya Chakraborty (2015)
· Souvik Mukherjee (2015)
· Ahan Dutta (2015)
· Sudipta Choudhury (2015)
· Soumo Dutta (2015)
· Tatal Ajij (2015)
· Soumik Hati (2015)
· Swastik De (2015)
· Saikat Basu (2015)
· Dibyendu Das (2015)
· Nilananjan Das (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Anirban Chattopadhyay (2015)
· Ritom Chakraborty (2015)
· Souradeep Hui (2015)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Tanmoy Chandra (2014)
· Tanmoy Banerjee (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Ramizuddin Mollick (2014)
· Tanmoy Samanta (2014)
· Samipendu Das (2014)
· Ayan Kumar Roy (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Jonmenjoy Rej (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Saptarsi Roy (2014)
· Sayak Mukherjee (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Abhijit Das (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Kaustav Ray (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Swarnabha Basu (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Girish Kumar Saha (2014)
· Prasun Das (2014)
· Souvik Paul (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Kanchan Rana (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Abhishek Mallick (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Sayan Chakraborty (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Prasenjit Sinha (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Santanu Das (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Arpan Ghosh (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Subrata Das (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Sk Md Sahnawaz (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Diptendu Dey (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Saikat Saha (2013)
· Mainak Mukherjee (2013)
· Arindam Das (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Sirshendu Ghosh (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Soham Hajra (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Krishnendu Patra (2012)
· Sumit Das (2012)
· Shubhendu Hazra (2012)
· Braja Dulal Pal (2012)
· Asit Kumar Saha (2012)
· Sekh Mahamudul Karim (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Nasimuddin Ahmed (2012)
· Subhasis Jana (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Ritam Das (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Ritam Das (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Rajat Banerjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Sahil Mallick (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Adway Patra (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Mohammad Azharuddin (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Sumon Kundu (2011)
· Krishnendu Some (2011)
· Siladitya Dewasi (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Arnab Banik (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Sagnik Roy (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Haidar Ali (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Arka Dey (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Saswata Mukherjee (2010)
· Arnab Kumar Mukherjee (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Kallol Kanti Pramanik (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Soumen Nandi (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Harsha Ghosh (2010)
· Amartya Majumdar (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Pritam Das (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Akash Ghosh (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Vivekananda Roy (2009)
· Sinchan Dey (2009)
· Siddhartha Dutta (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Prahllad Dutta (2009)
· Avinandan Chatterjer (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Krishnendu Ghosh (2009)
· Anjan Kr Dan (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Munshi Parvej Jamal (2009)
· Chandan Kumar Mondal (2009)
· Priyam Dutta (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Aniruddha Islam (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Himaddi Samanta (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Sibashish Baksi (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Sayed Mohosin Ali (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Rajarshi Dawn (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Swagato Malik (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Denim Datta (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Bhaskar Das (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Shauvik Dalal (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Pintu Das (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Rameez Raza (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Snehasis Aditya (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Debdeep Sarkar (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Anurag Mukherjee (2007)
· Sougata Dutta (2006)
· Indrajit Sarkar (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Tapas Kumar Das (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Rishan Koner (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Dipjyoti Ghosh (2006)
· Subham Sil (2006)
· Souvik Chatterjee (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Abhirup Bhattacharjee (2006)
· Subham Sil (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Sudip Das (2006)
· Anupam Ghosh (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Arunabha Majumder (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Susavan Aditya (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Kinshuk Garai (2005)
· Subhendu Rakshit (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Indranil Dutta (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Kazi Moonfared Ahamed (2005)
· Prodyumna Choudhury (2005)
· Satadal Konar (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Partha Goswami (2004)
· Sirsendu Mohanta (2004)
· Sumit Dawn (2004)
· Sourav Dey (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Joydeep Ganguly (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Soumya Pal (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Indrajit Das (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Binod Kumar Pal (2004)
· Somnath Pandey (2004)
· Chandrachur Ghosh (2004)
· Arnab Hazra (2004)
· Dhrubajyoti Banerjee (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Abhijit Ghosh (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Arnab Maji (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Sudipta Rudrs (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Soumya Mandal (2002)
· Niladri Samanta (2002)
· Ratul Chatterjee (2002)
· Somesh Das (2002)
· Sudib Pati Sanyal (2002)
· Kumarjit Dutta (2002)
· Sanjit Kumar Sarkar (2002)
· Souvik Saha (2002)
· Shirsendu Ghosh (2002)
· Arindam Chowdhury (2002)
· Anirban Dey (2002)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Bappaditya Dawn (2001)
· Avik Chakraborty (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Palash Pakray (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Mukul Mukherjee (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Santanu Mondal (2001)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Rahul Chakraborty (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Arnab Ghosh (2000)
· Ankur Chakraborty (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Sudip Das (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Animesh Dey (1999)
· Sk Sujat Ali (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Hiranmay Banik (1999)
· Anirban Das (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Soumen Mahato (1998)
· Atanu Chowdhury (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Chanchal Kumar Dutta (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Uttam Jash (1997)
· Sivaji Samanta (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Sujoy Das (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Mihir Pal (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Mrinal Kanti Tah (1997)
· Arindam Bhattacharya (1997)
· Partha Roy (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Koushik Bhattacharjee (1997)
· Surajit Ghatak (1997)
· Shantanu Das (1996)
· Arup Ghosh (1996)
· Satyajit Mondal (1996)
· Koushik Pabi (1996)
· Mani Hira (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Anirban Gupta (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Prasenjit Ray (1996)
· Swapan Goswami (1996)
· Subhashis Datta (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Syed Avir Ahamed (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Sandip Baksi (1995)
· Amit Deb (1995)
· Indranil Dawn (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Sudip Sarkar (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Sofikul Sk Islam (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Mriganka Sekhar Mukhopadhyay (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sanjoy Das (1992)
· Debasish Hazra (1992)
· Dr.souvik Majumdar Majumder (1991)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Ashoke Kumar Kundu (1991)
· Joy Bose (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Rahul Sengupta (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Shovan Kumar (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Alok Das (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Koushik Lahiri (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Chinmoy Ranjan Basistha (1980)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 742

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 179851 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |