0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Rohit Banerjee (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Anitra Koner (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Sawan Mukherjee (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Sayan Mondal (2017)
· Ayan Das (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Debarun Das (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Soham Tah (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Subhadip Mondal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Biki Dey (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Arka Konar (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Soham Saha (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Mainak Manna (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Ratul Das (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Swastik De (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Atanu Banik (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Arindam Das (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Akash Agarwal (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Abir Choudhury (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Adway Patra (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Ambarish Biswas (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Arka Dey (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Sourav Ganguli (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Tufan Roy (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Chandan Maji (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Subham Sil (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Subham Sil (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Sudip Mondal (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Arijit Ghatak (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Sudip Das (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Anirban Das (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Rahul Tah (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Arindom Datta (1998)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Sourov Maji (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Shantanu Das (1996)
· Mani Hira (1996)
· Subhashis Datta (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Amit Deb (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Kausik Dey (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Arindam Hazra (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Kalyan Kesh (1985)
· Alok Das (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Emanul Haque (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 469

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 154498 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)