0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Sayan Mahato (2020)
· Sayan Mondal (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Srijan Roy (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Ritam Saha (2018)
· Rittwam Haldar (2018)
· Anitra Koner (2018)
· Suvankar Mondal (2018)
· Ayan Roy (2018)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Ayan Das (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Debarun Das (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Nandan Banerjee (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Biki Dey (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Soham Saha (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Arka Konar (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Arnab Banerjee (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Swastik De (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Ratul Das (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Madhab Poddar (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Prithvish Hati (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Arindam Das (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Akash Agarwal (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sayan Prachanda (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Adway Patra (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Avishek Kundu (2010)
· Arka Dey (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Samiran Dutta (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Debjit Mukherjee (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Aritra Ghosh (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Subham Sil (2006)
· Subham Sil (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Sumanta Dawn (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Rajesh Chakraborty (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Sudip Das (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Kallol Nandan (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Anirban Das (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Atanu Palit (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Shantanu Das (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Mani Hira (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Subhashis Datta (1995)
· Kausik Paul (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Amit Deb (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Sugata Roy (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Arindam Hazra (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Alok Das (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Niloy Roy (1984)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 468

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 152161 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)