0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Sayan Mahato (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Ritam Saha (2018)
· Punnyabrata Das (2018)
· Rohit Samanta (2018)
· Sayan Mondal (2018)
· Subham Chattoraj (2018)
· Akash Bhattacharya (2018)
· Agniva Chandra (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Debarun Das (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Ayan Das (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Soham Tah (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Souvik Basu (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Subhajit Konar (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Animesh Das (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arka Konar (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Soham Saha (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Biki Dey (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Gourav Mandal (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Chitradeep Saha (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Swastik De (2015)
· Ratul Das (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Ayan Mandal (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Shouvik Das (2013)
· Arindam Das (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Alindip Ghosh (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Adway Patra (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Arijit Hajra (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Debpratim Kundu (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Arka Dey (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Sourav Ganguli (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Sourav Dey (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Gourab Dutta (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Aritra Ghosh (2007)
· Tufan Roy (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Rajarshi Mukherjee (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Subham Sil (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Subham Sil (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Arup Ratan Das (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Sandipan Dawn (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Gourav Banerji (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Chandan Mondal (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Abhijit Sen (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Arijit Ghatak (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Soumyajit Das (2000)
· Sudip Das (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Anirban Das (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Kunal Sil (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Diganta Sarkar (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Sourov Maji (1996)
· Mani Hira (1996)
· Kausik Paul (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Amit Deb (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Indranil Dawn (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Soumik Ghosh (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Joy Bose (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sugata De (1989)
· Biplab Tah (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Goutam Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Shovan Kumar (1985)
· Subhasis Ghosh (1985)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Safique Ahmed (1968)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 459

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 144851 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)