0342-2566360 info@chirantani.org

News & Events

Registered Members

· Sayan Mahato (2020)
· Rohit Banerjee (2020)
· Debankan Sarkar (2020)
· Swapnendu Dutta (2017)
· Diptendu Paul (2017)
· Sayak Chandra (2017)
· Souvik Pal (2017)
· Akhil Kumar Nandi (2017)
· Agniswar Mukherjee (2017)
· Indrayan Koner (2017)
· Amit Nandy (2017)
· Soham Tah (2017)
· Ranobir Chowdhury (2017)
· Bitan Mondal (2017)
· Rajdip Sarkar (2017)
· Suvam Pal (2017)
· Rakesh Mondal (2017)
· Pritam Nag (2017)
· Sayan Mondal (2017)
· Debarun Das (2017)
· Agniva Chandra (2017)
· Aritra Banik (2017)
· Ayan Chakraborty (2017)
· Saugata Majila (2017)
· Ayan Das (2017)
· Nasim Ahmed (2017)
· Soumyadeep Saha Roy (2017)
· Jayanta Kumar Dey (2017)
· Subhajit Konar (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Soumesh Biswas (2016)
· Saptak Nag (2016)
· Sunit Chatterjee (2016)
· Arijit Roy (2016)
· Arnab Dutta (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Animesh Das (2016)
· Suparno Dawn (2016)
· Shibaji Bala (2016)
· Jasim Uddin Mallick (2016)
· Sayan Handey (2016)
· Rituraj Raj Hazra (2016)
· Anuj Kumar Sain (2016)
· Tanbir Islam (2016)
· Toufique Ahmed (2016)
· Md. Tousif Ali (2016)
· Arnab Kumar Mondal (2016)
· Sitanshu Bhattacharjee (2016)
· Raktim Dhara (2016)
· Nilkantha Pal (2016)
· Souvanik Chatterjee (2016)
· Arka Konar (2016)
· Soham Saha (2016)
· Arpan Koner (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Dipam Saha (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Sourajyoti Goswami (2016)
· Chandra Nath Hazra (2016)
· Biki Dey (2016)
· Sayantan Pal (2016)
· Arijit Samanta (2016)
· Avijit Mondal (2016)
· Sumit Sarkar (2016)
· Arpan Mukherjee (2016)
· Arijit Hajra (2016)
· Sayan Ghosh (2016)
· Chowdhury Md Ramij (2016)
· Subhadip Mondal (2016)
· Nandan Banerjee (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Aneek Jash (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Anirban Ghosh (2016)
· Sambit Mukherjee (2016)
· Subhajit Pal (2016)
· Abhishek Dawn (2016)
· Arijit Dutta (2016)
· Souvik Basu (2016)
· Kingshuk Sadhu (2016)
· Sudipta Dawn (2016)
· Arijit Banerjee (2016)
· Dibyendu Roy Chaudhuri (2015)
· Krishnendu Dey (2015)
· Rajarshi Sankar Banik (2015)
· Arkojyoti Chakrsborty (2015)
· Kausik Sharma (2015)
· Atendriya Dana (2015)
· Ratul Das (2015)
· Rajdeep Biswas (2015)
· Rohan Nandi (2015)
· Arnab Banerjee (2015)
· Chitradeep Saha (2015)
· Paramesh Das (2015)
· Saumyadeep Shome (2015)
· Debayan Sain (2015)
· Siddhartha Goswami (2015)
· Mainak Manna (2015)
· Swastik De (2015)
· Ramananda Sarkar (2015)
· Ardhendu Hazra (2015)
· Ayanava Sadhu (2015)
· Avinaba Tapadar (2015)
· Soumik Saw (2014)
· Ankit Dutta (2014)
· Anit Rakshit (2014)
· Arindam Sar (2014)
· Madhab Poddar (2014)
· Sayan Roy (2014)
· Tapas Halder (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Subhajit Rudra (2014)
· Anirban Chakraborty (2014)
· Alekhya Ghosh (2014)
· Gairik Dey (2014)
· Souvick Ghosh (2014)
· Atri Mallick (2014)
· Sourick Bhattacharyya (2014)
· Soumik Saw (2014)
· Titas Samanta (2014)
· Ayan Gupta (2014)
· Sourav Chatterjee (2014)
· Aritra Bhattacherjee (2014)
· Rupam Baral (2014)
· Sayar Bandyopadhyay (2014)
· Abhisek Das (2014)
· Mononendu Das (2014)
· Kanchan Kumar Rana (2014)
· Abhishek Ghosh (2014)
· Subhendu Maji (2014)
· Ritabrata Bhattacharyya (2014)
· Soumam Dutta (2014)
· Soumit Dey (2014)
· Sayan Lodh (2014)
· Soumyarup Roy (2014)
· Sumit Sen (2014)
· Soumyadip Tah (2014)
· Sourav Mallick (2014)
· Sayan Biswas (2014)
· Shouvik Das (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Subhajit Koner (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Purnendu Roy (2013)
· Arpan Ghosh Edge (2013)
· Asfak Uddin Ahammed (2013)
· Atanu Banik (2013)
· Sourav Roy (2013)
· Leonid Datta (2013)
· Ranit Paul (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Ankan Mukherjee (2013)
· Aritya Porel (2013)
· Sabir Ahamed Molla (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Susovan Samanta (2013)
· Anik Kundu (2013)
· Syed Mohammed Shamim (2013)
· Sk Soljar Ali (2013)
· Navonil Mazumdar (2013)
· Rahul Ghosh (2013)
· Ayan Mandal (2013)
· Arindam Das (2013)
· Prithvish Hati (2013)
· Shameek Mukherjee (2013)
· Krishaswa Adhikary (2013)
· Subhranil Roy (2013)
· Alindip Ghosh (2012)
· Suvrajit Kar (2012)
· Arindam Ganguly (2012)
· Sumanta Kumar Ghosh (2012)
· Sourav Kar (2012)
· Akash Agarwal (2012)
· Ritam Das (2012)
· Pinaki Rakshit (2012)
· Suvarajit Kar (2012)
· Akash Jyoti Pal (2012)
· Supratim Roy (2012)
· Joydeep Ghosh (2012)
· Soumabha Dutta (2012)
· Sk Mahamudul Karim (2012)
· Anirban Nandy (2012)
· Adway Patra (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Soumen Halder (2011)
· Soudip Kr. Nandi (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Arnab Karmakar (2011)
· Abir Choudhury (2011)
· Sayan Seal (2011)
· Tuhin Majumder (2011)
· Samrat Malick (2011)
· Saikat Biswas (2011)
· Sudipta Kumar Khan (2011)
· Sayan Prachanda (2011)
· Subhadip Banerjee (2011)
· Aritra Saha (2011)
· Anupam Dutta (2011)
· Anubhab Banerjee (2011)
· Arghya Mukherjee (2011)
· Ankur Sarkar (2011)
· Sayantan Chatterjee (2011)
· Krishnendu Banerjee (2011)
· Arjyaman Ghosh (2011)
· Utsab Rakshit (2011)
· Soumyadeep Ghosh (2011)
· Salauddin Ahmed (2011)
· Arijit Roy (2011)
· Debpratim Kundu (2010)
· Arijit Hajra (2010)
· Pritam Hazra (2010)
· Soumalya Dey (2010)
· Golam Murshid (2010)
· Subhajit Ghosh (2010)
· Sourav Nandi (2010)
· Pranab Debnath (2010)
· Debasish Mandi (2010)
· Subhadip Bishayee (2010)
· Dibya Raj Ghosh (2010)
· Avishek Kundu (2010)
· Arka Dey (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Ambarish Biswas (2010)
· Indranil Sengupta (2010)
· Soumalya Roy (2010)
· Tathagata Hazra (2010)
· Arit Sikdar (2010)
· Dev Sadhu (2009)
· Himadri Samanta (2009)
· Atanu Dey (2009)
· Sagnik Sen (2009)
· Siddhartha Gupta (2009)
· Shirshendu Maji (2009)
· Satyajit Chakraborty (2009)
· Dev Sadhu (2009)
· Sourav Ganguli (2009)
· Swarnendu Maji (2009)
· Subhasis Kesh (2009)
· Mangoldeep Chakraborty (2009)
· Chayan Mukherjee (2009)
· Abhishek Maji (2009)
· Gourab Dutta (2008)
· Arnab Hazra (2008)
· Nabendu Maji (2008)
· Aftab Ali (2008)
· Sibashish Baksi (2008)
· Rahul Rej (2008)
· Timir Baran Roy (2008)
· Ankan Basu (2008)
· Satyajit Ghosh (2008)
· Suman Mukherjee (2008)
· Sourav Sankar Dey (2008)
· Sourav Dey (2008)
· Samiran Dutta (2008)
· Arkadev Roy (2008)
· Arnab Mallik (2008)
· Aritra Ghosh (2007)
· Aninda Sundar Dey (2007)
· Srikanta Khan (2007)
· Kuntala Sinha (2007)
· Sudip Bhattacharyya (2007)
· Shamik Banerjee (2007)
· Abhik Kumar Bhattacharyya (2007)
· Rupam Sarkar (2007)
· Sumantro Banerjee (2007)
· Saptarshi Sinha (2007)
· Nabyendu Rakshit (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Indrajit Koley (2007)
· Ashes Mukherjee (2007)
· Arindam Chatterjee (2006)
· Koushik Chakraborty (2006)
· Aritra Dasgupta (2006)
· Rakesh Agarwala (2006)
· Subham Sil (2006)
· Debdipta Ghosh (2006)
· Kallol Mukherjee (2006)
· Supriyo Ghosh (2006)
· Shyamal Dutta (2006)
· Kallol Basu (2006)
· Dipbrato Konar (2006)
· Sannak Dutta Roy (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Chandan Maji (2006)
· Koushik Paul (2006)
· Sandipan Dawn (2005)
· Arup Ratan Das (2005)
· Kinshuk Garai (2005)
· Sudiip Mandal (2005)
· Kumar Gobinda Sain (2005)
· Sudip Mondal (2005)
· Soumya Ghosh (2005)
· Bodhisattwa Biswas (2004)
· Sk Asraful Hossain (2004)
· Bhaskar Chakrabortty (2004)
· Partha Goswami (2004)
· Sanjib Sinha (2004)
· Amit Datta Banik (2004)
· Uddip Nandi (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Souvik Pal (2004)
· Sudipta Biswas (2004)
· Gourav Banerji (2004)
· Swarnajit Ray (2004)
· Sumit Barman (2004)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Dr. Priyajit Chatterjee (2003)
· Samantak Banerjee (2003)
· Anirban Shaw (2003)
· Animesh Mondal (2003)
· Subhajit Karfa (2003)
· Chandan Mondal (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Chinmoy Maji (2003)
· Prosenjit Koner (2003)
· Reetam Mukherjee (2003)
· Radha Gobinda Saha (2003)
· Sudfhasattwa Mukherjee (2003)
· Debasish Mukherjee (2003)
· Supratim Mandal (2003)
· Milan Kumar Dey (2003)
· Sarbesh Kumar Yadav (2003)
· Dr. Bitan Mondal (2003)
· Dr.sumalya Sen (2003)
· Sumanta Dawn (2003)
· Aparesh Saha (2003)
· Subhodhi Roy (2002)
· Arijit Ghatak (2001)
· Abhijit Sen (2001)
· Arnab Ghosh (2001)
· Koustuv Kanti Koner (2001)
· Srinjoy Panja (2001)
· Tridib Kumar Paul (2001)
· Arindam Mukherjee (2000)
· Anupam Koley (2000)
· Sudip Das (2000)
· Suman Kumar Nag (2000)
· Koustuv Sarkar (2000)
· Sugato Mukherjee (2000)
· Suva Sankar Samanta (2000)
· Soumyajit Das (2000)
· Subhojit Nayek (2000)
· Soumya Bhattacharya (1999)
· Koushik Dey (1999)
· Rajarshi Ray (1999)
· Risi Chaudhuri (1999)
· Swarnadeep Sanyal (1999)
· Kallol Nandan (1999)
· Atanu Ghosh (1999)
· Anamitra Biswas (1999)
· Anirban Das (1999)
· Arindom Datta (1998)
· Rahul Tah (1998)
· Amit Kumar Das (1998)
· Bidhan Chandra Nayak (1997)
· Diganta Sarkar (1997)
· Atanu Palit (1997)
· Ayan Prosad Konar (1997)
· Somnath Bhattacharya (1997)
· Sourov Maji (1996)
· Mani Hira (1996)
· Pallab Kumar Dey (1996)
· Kausik Paul (1995)
· Dibyendu Sain (1995)
· Bipul Chandra Pal (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Subhashis Datta (1995)
· Raja Ghosh (1995)
· Amit Deb (1995)
· Dr.arkendu Chatterjee (1994)
· Sumantra Bhattacharya (1994)
· Sujoy Roy Pratihar (1994)
· Amit Dutta (1994)
· Kausik Dey (1994)
· Subhodip Samanta (1994)
· Sugata Roy (1994)
· Pradipta Konar (1994)
· Indranil Dawn (1994)
· Pradip Kumar Ghosh (1993)
· Mrinal Bhadra (1993)
· Khandaker Mustak Ahamed (1993)
· Arindam Pal (1993)
· Anirban Ray (1992)
· Syed Samsul Huda (1992)
· Sonjoy Dutta (1991)
· Anupam Chowdhury (1990)
· Indrajit Ghosh (1990)
· Himadri Paul (1990)
· Soumik Ghosh (1990)
· Rajib Kundu (1990)
· Jayanta Ghosh (1990)
· Saibal Gupta (1990)
· Angshu Man Majumdar (1990)
· Sanjoy Sarkar (1990)
· Joy Bose (1990)
· Sugata De (1989)
· Sugata De (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Sauvik Sam (1989)
· Dipanjan Chakraborty (1988)
· Prasun Kumar Maji (1988)
· Suprasanna Dikpati (1988)
· Rajesh Surana (1988)
· Santanu Gupta (1988)
· Biplab Tah (1988)
· Rajan Roy (1988)
· Kallol Ghosh (1988)
· Rahul Sengupta (1988)
· Supriyo Bakshi (1987)
· Tapan Chatterjee (1987)
· Amritendu Adhikary (1987)
· Arindam Hazra (1987)
· Jayanta Roy Chowdhury (1987)
· Jayanta Sinha (1987)
· Shovan Kumar (1985)
· Bidhan Chatterjee (1985)
· Goutam Ghosh (1985)
· Kalyan Kesh (1985)
· Abhijit Bandyopadhyay (1984)
· Niloy Roy (1984)
· Emanul Haque (1984)
· Koushik Lahiri (1984)
· Arunava Chakrabortty (1983)
· Amit Kumar Chatterjee (1982)
· Dipankar Choudhury (1982)
· Asoke Kumar Saha (1982)
· Gautam Sarkar (1980)
· Swapan Kumar Karak (1979)
· Sourangshu Mukhopadhyay (1979)
· Swapan Chatterjee (1978)
· Manas Bikash Mondal (1978)
· Abhijit Kundu (1977)
· Sanjib Chakraborty (1974)
· Agamananda Roy (1972)
· Agamananda Roy (1972)
· Bhismadeb Dasgupta (1972)
· Dr. Samir Hazra (1970)
· Kanti Priya Chattopadhyay (1968)
· Safique Ahmed (1968)
· Animesh Mandal (1965)
· Faroque Ahmed (1961)
· Asim Kumar Ray (1957)
· Sadhan Kumar Mukherjee (1948)
Total Members: 447

About CHIRANTANI

Dear Alumni, Do You Remember Your School, your Alma mater in whose lap you had passed so many of the golden years of your formative period? Does the name Burdwan Municipal High School conjure up the images of the spacious green field where you had spent so many jolly recess hours, the classrooms resounding with the voices of teachers of legendary fame and the memories of pranks and frolics with your classmates? Come and contact CHIRANTANI, re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani.
Alumni play significant role in the growth of the institute. They reflect the image of the institute in various walks of life. BMHS keeps contact with the alumni through its alumni office. As a part of the on-going effort to bring our alumni community closer together Chirantani introduced an on-line database. We request you to be a part of it to get closer to you. 
For any Quarry or Suggestion or Error kindly Mail to info@chirantani.org or Call 9475125199

Login Area

Existing Member
Ex-Student?

Search Alumni

Site Visited : 142254 Times.
Copyright 2015 chirantani.org. Powered By : CyberianZ
About | Publication | Reunion | Members | Donate | Notice | Gallery | Contact |
 

Hi! We Met Again. Come and connect with CHIRANTANI (Burdwan Municipal High School Alumni Association), re-live the days of unalloyed joy and mingle with the vibrant present, be a part of living tradition. Be a member of Chirantani. 

REGISTER IN CHIRANTANI ONLINE (Free Registration)